HBO Programma
Vakdiploma Financiële Administratie
Algemeen Studieprogramma Planning Studiekosten Boekenlijst Overig
 

Algemeen


De Vakopleiding Financiële Administratie is speciaal ontwikkeld voor kandidaten die de opleiding MBA, Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy, Ad Financieel Management of HBO SPD Bedrijfsadministratie of HBO Accountancy willen volgen. Deze opleiding is de eerste vervolgstap na het diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA).Studieplaatsen: Amsterdam, Dordrecht, Apeldoorn en Zwolle
Studietijd: 19.00 - 22.00 uur (avond) en 09.30 - 12.30 en 13.00 - 16.00 uur (dag)
Studeertijd: 6 à 8 uur per vak per week (excl. lessen)
Examengeld: voor de modulen 2 t/m 6 € 189,00 en 11 t/m 14 € 199,00,
voor de modulen 1 en 9 € 180 00,
voor de modulen 7,8,10,15 zijn geen examenkosten verschuldigd
Examendata: - zie www.associatie.nl voor de vakken 2 t/m 6 en 11 t/m 14
- zie voor de andere modulen : homepage


Per 1 januari 2011 geldt voor de vakken Cost & Management Accounting, Finance & Riskmanagement, Geconsolideerde Jaarrekening, Fiscale Jaarrekening, Jaarrekening en Accounting Information Systems een bonuspuntenregeling. Studenten kunnen tijdens deze studie d.m.v. tussentijdse toetsen een bonus van 0,5 punt behalen, die bij het cijfer vanaf cijfer 5,0 op het examen kan worden ingezet en dan leidt tot een voldoende of een hoger eindcijfer. De behaalde bonus voor het betreffende vak kan per 1 september 2014 slechts in de aansluitende examenmomenten worden ingezet.

ABC Hogeschool Dordrecht e.o. is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen erkend als rechtspersoon voor het Hoger Onderwijs op grond van de WHW en is derhalve een geaccrediteerde opleider. Deze erkenning gebeurt mede op grond van een goede organisatie, adequate studiebegeleiding en examenresultaten van het betrokken instituut.

ABC Hogeschool Dordrecht e.o. is een opleider van contactonderwijs van de studie HBO SPD Bedrijfsadministratie, die door de NVAO is geaccrediteerd. Vele verschillende facetten van de opleiding werden door de visitatiecommissie beoordeeld. De kwalificaties liepen van voldoende naar goed naar zelfs excellent. Het volledige rapport is gepubliceerd onze website.

Contact

Stel uw vraag via ons elektronisch formulier of neem op andere wijze contact met ons op.Informatiegids downloaden

Download hier de informatiegids van de opleiding naar uw keuze.