HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie
Algemeen Studieprogramma Planning Studiekosten Boekenlijst Overig
 

Belangrijke mededeling: nieuw programma HBO SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017. Hierover informeren wij u graag als volgt:

Studieprogramma (vernieuwd per 1 september 2017)

Met ingang van 1 september 2017 is het nieuwe onderwijsprogramma VBA / HBO SPD Bedrijfsadministratie ingevoerd met een heel ruime overgangs- en vrijstellingsregeling.

Het programma is nog beter op de huidige beroepspraktijk toegesneden, waarbij doublures in het programma zo veel mogelijk zijn voorkomen en de studeerbaarheid , zeker bij ABC is vergroot .

Nieuwe ontwikkelingen in het werkveld zoals het vak Externe Verslaggeving en Corporate Governance & Compliance krijgen een plek in het programma .De relatie tussen de opleiding en het werkveld wordt nog duidelijker door invoering van drie zogenaamde "minors". Deze minors zijn in lijn met de functies die SPD-ers bekleden. Er kan een keuze worden gemaakt uit de minor "Accountancy" , de minor "Controlling" en de minor "Accountancy & Control".

De opleiders willen de overgang van het programma oude stijl naar het programma ‘nieuwe stijl’ zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarom is voorzien in een uitgebreide vrijstellingsregeling. Kandidaten kunnen behaalde certificaten van de modules van het programma ‘oude stijl’ inbrengen in het nieuwe programma. Het vrijstellingsschema is als vrijstellings– en overstapregeling 2017 op deze website opgenomen. Vrijstellingen op grond van in het schema genoemde bewijzen zijn geldig tot 1 september 2025.


Het programma HBO SPD Bedrijfsadministratie nieuwe stijl 2017-2025:

 

EC's

Toetsvorm

Propedeuse

01●

Orientatie Bedrijfsadministratie /●●

05

Tentamen

02●

Inleiding Bedrijfsadministratie / MBA – JP /●●

06

Tentamen

03●

Inleiding Kostencalculatie /  MBA – KC /●●

08

Tentamen

04●

Inleiding Financiering  MBA – FIN /●●

08

Tentamen

05●

Inleiding Belastingwetgeving  /  MBA – BEL. /●●

08

Tentamen

06

Onderzoeksvaardigheden 1

08

Tentamen

07●

Algemene beroepsoriëntatie /●●

05

Werkstuk

08●

Communicatieve vaardigheden /●●

05

Presentatie

09●

Algemene Economie  /●●

05

Tentamen

10●

Praktijkopdrachten  /●●

02

Portfolio

 

Totaal

60

 

 

Hoofdfase

11●

Bedrijfsadministratie /●●

10

Tentamen

12●

Externe verslaggeving  /●●

08

Tentamen

13●

Bestuurlijke Informatie Voorziening /●●

08

Tentamen

14

Fiscale Jaarrekening  /●●

05

Tentamen

15

Geconsolideerde Jaarrekening

08

Tentamen

16●

Management Accounting & Control  /●●

08

Tentamen

17

Financiering ●●

08

Tentamen

18●

Belastingrecht                               

08

Tentamen

19●

Organisatie & Management (OM)

08

Tentamen

20●

Privaatrecht 

06

Tentamen

21

Ondernemingsrecht en Sociaal recht

06

Tentamen

22

Accounting Information Systems (AIS)

10

Tentamen

23 

Adviesvaardigheden

05

Presentatie

24●

Stage

22

Portfolio

 

Totaal

120 

 

 

● = Tevens HBO Accountancy module

●● = Tevens Associate degree Financieel Management module

○ = Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy

 

Een student kiest uit een (1) van de drie minoren:

 

Minor Accountancy

25A

Auditing Beginselen (AA)

08

Tentamen

26A

Fiscale Regelgeving  (AA)

08

Tentamen

27A

Corporate Governance & Compliance

05

Tentamen

28A

Onderzoeksvaardigheden 2

05

Werkstuk + Presentatie

 

Totaal minor Accountancy

 26

 

Minor Controlling

25B

Business Control

08

Tentamen

26B

Internal Auditing

08

Tentamen

27B

Corporate Governance & Compliance

05

Tentamen

28B

Onderzoeksvaardigheden 2

05

Werkstuk + Presentatie

 

Totaal minor Controlling

 26

 

Minor Accountancy & Control

25C

Auditing Beginselen (AA)

08

Tentamen

26C

Business Control                                   

08

Tentamen

27C

Corporate Governance & Compliance

05

Tentamen

28C

Onderzoeksvaardigheden 2

05

Werkstuk + Presentatie

 

Totaal minor Accountancy & Control

26

 

 

Afstuderen (geldig voor alle minoren)

29

Praktijkopdrachten / Stage

14

Portfolio

30

Afstudeeropdracht 

20

Verdediging en portfolio

 

Totaal afstuderen

34

 

 

 

 

 

 

Totaal programma 

240

 


ABC Hogeschool zal in het studiejaar 2017-2018 alle modulen zoals boven vermeld modulair aanbieden.
Contact

Stel uw vraag via ons elektronisch formulier of neem op andere wijze contact met ons op.Informatiegids downloaden

Download hier de informatiegids van de opleiding naar uw keuze.