Informatie examens

Algemeen

  • Aanmelding voor de examens vindt plaats via de site van ABC Hogeschool  voor alle examens m.u.v. de examens voor MBA en VBA en Bestuurlijke Informatievoorziening
  • Voor de examens MBA , VBA en Bestuurlijke Informatievoorzienig dient u zich als student van ABC bij de Nederlandse Associatie voor Examinering aan te melden
  • Indien een student zich aanmeldt voor een module geldt deze aanmelding ook direct  voor het betrokken tentamen in die periode. Verrekening vindt plaats bij de factuur van de module. ( m.u.v. de MBA en VBA vakken )
  • U kunt zich bij een herkansing aanmelden via de link aanmelden op de website van  ABC. Om tentamen af te leggen dient u ingeschreven te zijn als student.
  • Uiterste aanmelding bij herkansing of als extraneus  is 2 weken voor de eerste datum van de periode waarin de examens worden afgenomen.
  • Uiterlijk 2 weken voor de eerste datum van de periode waarin de examens worden afgenomen, kan op verzoek de initiële aanmelding uitgesteld worden, naar een later examenmoment ( binnen 1 jaar ). Kosten bedragen € 30,00.

Examenkosten en examendata van  ABC Hogeschool

De examens SPD Bedrijfsadministratie worden landelijk en intern afgenomen door de bij NGO  aangesloten opleiders. De verantwoordelijkheid voor de SPD examens berust bij NGO  en de individuele hogeschool. Om aan het examen HBO SPD Bedrijfsadministratie te kunnen deelnemen, geldt dat u als student ingeschreven dient te zijn. Indien u als ingeschreven student geen lessen volgt kunt u onder een speciale regeling van ABC toch deelnemen aan het examen.

De vakken van het examen SPD Bedrijfsadministratie worden meerdere malen per jaar geëxamineerd. Informatie over de data vindt u hieronder.

Voor het collegejaar 2017 - 2018 geldt:

NGO ( landelijke ) examens
SPD Business Control, SPD Geconsolideerde Jaarrekening en worden 4 keer per jaar georganiseerd . Management Control en Treasury Management zijn ook  landelijke examens, maar slechts 2 examenmomenten (zie examendata).

Fiscale aspecten van de Onderneming wordt uitsluitend in november 2017 nog i keer geëxamineerd.

Examenkosten :  € 195,00.

ABC schriftelijke examens
Algemene Economie, Onderzoekvaardigheden 1,  Accounting Information Systems, Organisatie & Management , Privaat Recht, Ondernemings- en Sociaal recht

Examenkosten : € 180,00 per examen.

Uiterste inschrijfdatum: 2 weken voor de eerste datum van examens in de betrokken periode. Voor aanmelding binnen 2 weken voor de aanvang van de examenronde geldt dat de examenkosten € 250,00 bedragen.

ABC Schriftelijke (AA) minorexamen
Auditing Beginselen, Fiscale Regelgeving en Corporate Governance & Compliance

Examenkosten: € 195,00 per examenzitting

Uiterste inschrijfdatum: 2 weken voor de eerste datum van examens in de betrokken periode. Voor aanmelding binnen 2 weken voor de aanvang van de examenronde geldt dat de examenkosten € 250,00 bedragen.

ABC digitale examens
SPD Bedrijfsadministratie, Externe Verslaggeving, Fiscale Jaarrekening , Bestuurlijke Informatievoorziening , Belastingrecht, Management Accounting & Control en Financiering en alle MBA vakken.

Examenkosten € 199,00 en € 189,00 ( MBA ).

U dient zich op persoonlijke titel aan te melden bij Nederlandse Associatie voor Examinering ( N.B. ABC als opleider vermelden bij uw aanmelding ).

zie www.associatie.nl

ABC examens in de vorm van werkstukken of een presentatie
Werkstuk

  • Oriëntatie, Internal Auditing, Adviesvaardigheden en Onderzoeksvaardigheden 2
Presentatie
  • Communicatieve Vaardigheden
Examenkosten zijn een onderdeel van het studiegeld.

Aansluitend aan deze modulen heeft u 2 maanden de tijd om een werkstuk te maken en in te leveren. De laatste college-dag is bepalend voor de termijn van 2 maanden.

 

Data schriftelijke examens : 30 oktober – 2 november 2017,
09 januari 2018 - 12 januari 2018
26 maart 2018 - 30 maart 2018
18 juni – 23 juni 2018
Voor de exacte datum en tijd wordt u verzocht ons te mailen :
info@abc- opleidingen.nl of te bellen 085 - 4015701.

 

De volgende vakken worden schriftelijk afgenomen

Fiscale Regelgeving / Advisering

Privaatrecht

Corporate Governance & Compliance

Organisatie & Management

Onderzoeksvaardigheden 1

Business Control

Algemene Economie

Accounting Information System

Organisatie & Management

Ondernemings - sociaal Recht

Geconsolideerde Jaarrekening

Algemene Economie

Auditing beginselen

Treasury Management ( NGO )

Management Control ( NGO )

Bedrijfsadministratie

Externe Verslaggeving

Management Accounting & Control

De data van Auditing Beginselen kunnen in de periode januari en juni 2018 op een andere datum en locatie worden afgenomen.

 

Aanmelden voor examens bij herkansing

U kunt zich aanmelden voor de examens via de website

http://www.abc-opleidingen.nl/index.php?page=aanmelden

vervolgens Dordrecht openklikken en bij de bovenste drie keuze mogelijkheden vindt u de keuze examen.

ABC en examenlocatie
De examenlocatie van ABC Hogeschool is:

Theater Cascade , Hoge Kade 50, 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoonnummer: 078-6819230

Deze locatie beschikt over vele gratis parkeerplaatsen en is ook met het openbaar vervoer ( bus) makkelijk bereikbaar . 

Klik hier voor de route via Google Maps


Contact

Stel uw vraag via ons elektronisch formulier of neem op andere wijze contact met ons op.Informatiegids downloaden

Download hier de informatiegids van de opleiding naar uw keuze.