ABC - D(igitaal)
Algemeen Programma en kosten Boekenlijst Inschrijvingsvoorwaarden Programma MBA / HBO SPD
 

Programma MBA / Inleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie


Modulaire opbouw:
U kunt de modules afzonderlijk volgen en er afzonderlijk examen in doen. Hoewel wij een bepaalde volgorde van modules sterk aanraden, kunt u zelf bepalen in welke volgorde u de modules volgt. De opleiding bestaat uit de volgende modules:

- Module BE / BA / ST / BW vertegenwoordigd de MBA opleiding die tot eind 2010 kan worden geëxamineerd
- Module BE / BW / BA-JP / FRA vertegenwoordigd de nieuwe opleiding MBA

Inhoud MBA

Module Inleiding Bedrijfseconomie ( MBA - BE )
Bij deze module komen diverse bedrijfseconomische onderwerpen zoals het maken van kostenberekeningen, financiering, waarde- en winstberekeningen en vraagstukken met betrekking tot verslaglegging aan bod waarvan de kennis in opdrachten wordt toegepast. De nadruk ligt op het maken van bedrijfseconomische analyses.
• aantal uren zelfstudie is ca. 12 uur per onderdeel

Module Inleiding Bedrijfadministratie ( MBA – BA ) / MBA JP
Bij de module bedrijfsadministratie wordt voornamelijk aandacht besteed aan de financiële administratie zoals kennis van budgetteren, verzamelen en vastleggen van financieel administratieve gegevens, opstellen van kostprijsberekeningen en het verzamelen van bedrijfsinformatie.
• aantal uren zelfstudie is ca. 15 uur per onderdeel

Module Inleiding Bedrijfsstatistiek ( MBA – ST )
Er komen diverse statistische onderdelen aan de orde zoals het maken van opdrachten op de gebieden: presenteren van tabellen en grafieken, karakteristieke grootheden, indexcijfers, tijdreeksen en lineaire regressie.
• aantal uren zelfstudie is ca. 15 uur per onderdeel

Module Inleiding Belastingrecht ( MBA – BW )
Bij de module belastingwetgeving wordt aan de hand van praktische opdrachten de kennis van de inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting toegepast.
• aantal uren zelfstudie is ca. 15 uur per onderdeel

Module Financiele Rapportage en Analyse ( MBA - FRA)
Bij deze module komen diverse bedrijfseconomische onderwerpen al of niet geïntegreerd met administratie gegevens zoals het maken van kostenberekeningen, financiering, waarde- en winstberekeningen en vraagstukken met betrekking tot verslaglegging / rapportage aan bod waarvan de kennis in opdrachten wordt toegepast. De nadruk ligt op het maken van bedrijfseconomische analyses.
• aantal uren zelfstudie is ca. 12 uur per onderdeel

Als alle bovenstaande onderdelen succesvol zijn afgerond heeft u het diploma MBA

Module Inleiding Bestuurlijke Informatievoorziening ( PD BIV )
U verwerft basiskennis op het gebied van de processen van informatievoorziening binnen een organisatie. Om dat te bereiken leert u de grondbeginselen van de administratieve organisatie. De processen die doorgaans binnen iedere organisatie voorkomen, zoals inkoop, opslag, verkoop, personeelsvoorziening en financiën komen aan de orde. Ook specifieke kenmerken van een handelsorganisatie of organisatie met een productieproces worden belicht.

Als alle onderdelen op het examen succesvol zijn afgerond heeft men de propedeuse fase van de opleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie

Programma hoofdfase HBO SPD Bedrijfsadministratie ( oude programma )
De hoofdfase bestaat uit tien modules, twee praktijkcomponenten, een stage en de afstudeeropdracht.

Module Algemene Economie
In deze module komen onder andere nationaal product, marktvormen, elasticiteiten, samenwerkingsverbanden, betalingsbalans, geld- en bankwezen, opties en aandelen en vermogensmarkten aan de orde.
• aantal uren zelfstudie is ca. 15 uur per onderdeel

Module Bedrijfsadministratie 1, 2 en 3
De module Bedrijfsadministratie is te beschouwen als het hoofdvak van de opleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie. U verwerft diepgaande kennis en inzicht in het specifieke vakgebied, zoals de administratieve vastlegging en verwerkingen van activa en passiva, kosten en opbrengsten, fiscale – en bedrijfseconomische balansen en de verschillen en resultaatbepaling en consolidatie.
• aantal uren zelfstudie is ca. 15 uur per onderdeel

Module Financiële Rekenkunde
In de module bedrijfscalculatie worden onder andere enkelvoudige en samengestelde interest, annuïteiten en contante waardeberekeningen behandeld.
• aantal uren zelfstudie is ca. 15 uur per onderdeel

Module Bedrijfseconomie
De module Bedrijfseconomie gaat diepgaand in op de diverse bedrijfseconomische onderwerpen op het gebied van kosten, financiering, waarde en winst en de analyse van de jaarrekening.
• aantal uren zelfstudie is ca. 20 uur per onderdeel

Module Bedrijfsrecht
De module bedrijfsrecht besteedt zowel aandacht aan het privaatrecht als aan het sociaal recht. U verwerft kennis en inzicht in het vermogensrecht, verbintenissenrecht ondernemingsrecht, faillissementsrecht, het arbeidsrecht en de werknemers- en volksverzekeringen.
• aantal uren zelfstudie is ca. 18 uur per onderdeel

Module Bedrijfsstatistiek
In deze module worden de sociaaleconomische, bedrijfsvergelijkende en andere bedrijfseconomische statistieken behandeld die u nodig heeft voor het uitoefenen van uw functie.
• aantal uren zelfstudie is ca. 18 uur per onderdeel

Module Belastingrecht
De module Belastingrecht zorgt voor kennis en inzicht in de hoofdlijnen van het belastingrecht. De nadruk ligt op de inkomstenbelasting, loonbelasting, dividendbelasting en vennootschapsbelasting.
• aantal uren zelfstudie is ca. 20 uur per onderdeel

Module Bestuurlijke Informatievoorziening
In de module Bestuurlijke informatievoorziening staat de administratieve organisatie centraal. Er wordt ingegaan op de diverse maatregelen van interne controle, de technieken ten behoeve van de administratieve organisatie en de organisatie van geautomatiseerde gegevensverwerking en administratieve automatisering.
• aantal uren zelfstudie is ca. 20 uur per onderdeel

Module Externe Verslaggeving
In deze module verwerft u kennis en inzicht over de regelgeving en richtlijnen m.b.t. de jaarrekening van de organisatie.
• aantal uren zelfstudie is ca. 18 uur per onderdeel

Module Marketing & Organisatie
Bij de module Marketing en Organisatie verwerft u kennis en inzicht op het gebied van marketing, waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan markten, vraag, de 4 p's en kennis en inzicht op het gebied van organisatie, waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan strategie, beleid, planning, organisatiestructuur, leidinggeven en veranderingsmanagement.
• aantal uren zelfstudie is ca. 18 uur per onderdeel

Practicum communicatieve en sociale vaardigheden
Bij dit practicum ligt de nadruk op presentatietechniek, gesprekstechnieken, vergaderen, onderhandelen en conflicthantering. Het practicum wordt afgesloten door middel van het houden van een presentatie.
• aantal uren zelfstudie is ca. 40 uur per onderdeel

Practicum Bestuurlijke Informatievoorziening
Bij dit practicum ligt de nadruk op het opdoen van vaardigheden in het praktisch toepassen van de bestuurlijke informatievoorziening binnen diverse organisaties, door middel van het maken van een aantal opdrachten.
• aantal uren zelfstudie is ca. 40 uur per onderdeel

Stage
Elk student dient gedurende de opleiding stage te lopen. Indien u werkzaam bent binnen een relevante functie op bachelorniveau, dan kunt u aan dit onderdeel voldoen op grond van een werkgeversverklaring die u kunt downloaden via :
www.spdbedrijfsadministratie.nl (of www.hbospd.nl)

Afstudeeropdracht
De opleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. Doel van de afstudeeropdracht is dat u kunt aantonen in staat te zijn zelfstandig een onderzoek te doen van een bepaald vraagstuk of actueel thema binnen de vakgebieden van uw studie. De docent die u begeleidt bij de afstudeeropdracht houdt via e-mail contact met u.
• aantal uren zelfstudie is ca. 150 uur
Contact

Stel uw vraag via ons elektronisch formulier of neem op andere wijze contact met ons op.Informatiegids downloaden

Download hier de informatiegids van de opleiding naar uw keuze.