MBO niveau Basiskennis Calculatie
Algemeen Studieplanning Studiekosten BoekenlijstFunctiegerichte diploma's
 

Algemeen


De opleiding BKC is een nieuwe moderne opleiding, die o.a. gebruik maakt van het actief uitvoeren van opdrachten en een examen met de PC. Daarnaast leidt deze opleiding samen met de opleiding Basiskennis Boekhouden tot het diploma Financial Assistent. Dit diploma wordt ook door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens afgegeven, zodat u een landelijke dekking heeft van uw opleiding.

Het BKC-examen gaat uit drie onderdelen bestaan:

Deel I
Deel I bestaat uit een tiental theorievragen, in gesloten, vorm, omvattend een gedeelte van het oude examenprogramma Handels- en wetskennis van de opleiding PDB. De onderwerpen zijn:

 • Handel algemeen / Koop en verkoop
 • Internationale handel
 • Verzekering
 • Kredietverlening
 • Wetskennis

Deel II
De calculatie van deel II heeft betrekking op de Goederenhandel en Kostprijsberekeningen. Het gaat hier om eenvoudige berekeningen, in de vorm van gesloten vragen, op het huidige niveau van het BKC-examen.. Ook worden casusgebonden theorievragen gevraagd.

Deel III
Statistiek, Presenteren en Rapporteren vormen de onderwerpen van de calculatiecase van deel III. Bij de uitwerking moet, voor zover van toepassing, gebruik gemaakt worden van een spreadsheetprogramma.

Spreadsheetprogramma: er wordt van uitgegaan dat de kandidaten de volgende vaardigheden in Excel beheersen:

Algemeen

 • maken en bewerken van werkbladen;
 • invoeren c.q. invoegen en verwijderen van getallen, teksten, rijen en kolommen:
 • kennis van en werken met rekenformules (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, sommeren, gemiddelde berekenen, aantal, percentage);
 • selecteren van delen van een werkblad, knippen en plakken op een andere plaats;
 • opstellen van eenvoudige overzichten en tabellen;
 • opstellen van een eenvoudige databank en aan de hand hiervan eenvoudige selectie- en sorteeropdrachten uitvoeren, onder andere door middel van filteren.
Statistiek
 • Het opstellen van een grafiek: lijndiagram, kolommendiagram en staafdiagram. Het maken van grafieken met behulp van de functietoets op de werkbalk en vervolgens het uitvoeren van de stappen 1 t/m 4.

 

Indien u op basis van een ander diploma recht denkt te hebben op een vrijstelling voor BKC kunt u een verzoek indienen bij de Associatie voor Praktijkexamens of contact opnemen met het secretariaat van ABC Opleidingen.

Het diploma BKC en BKB kunnen samen  worden omgewisseld in een diploma Financial Assistent.

De opleiding BKC kent ook een flexibel examen, dat bij één van de centra van de Open Universiteit, op een zelfgekozen moment, volledig achter de computer moet worden afgelegd.Studieplaatsen: Dordrecht
Studietijd: 19.00 - 22.00 uur (avond)
Studeertijd: 4 à 6 uur per module per week (excl. lessen)
Examengeld: zie www.associatie.nl
Examendata: zie www.associatie.nl
Contact

Stel uw vraag via ons elektronisch formulier of neem op andere wijze contact met ons op.Informatiegids downloaden

Download hier de informatiegids van de opleiding naar uw keuze.